søker nye lærlinger 2

Sekretariatet for konfliktrådene holder til i Oslo sentrum med 24 faste medarbeidere. Når vi nå søker etter nye lærlinger, ønsker vi initiativrike, lærevillige, engasjerte og omgjengelige lærlinger. Vi kan tilby store utviklingsmuligheter både faglig og personlig, i et variert, til tider hektisk, og spennende arbeidsmiljø.

Administrasjon-, personal- og IKT er samlet i en seksjon med blant annet følgende oppgaver budsjett- og personalansvar for alle ansatte i konfliktrådene, totalt 125 personer, samt arkiv- og saksbehandlerfunksjon for hele organisasjonen. I tillegg kommer ulike administrative oppgaver som leiekontrakter, hotellbestillinger i forbindelse med kurs og seminarer. For IKT er oppgavene først og fremst ansvar for drift, sikkerhet og utvikling av organisasjonens IT-systemer, samt brukerstøtte. I seksjonen er det totalt 11 medarbeidere.

Søknad med CV, vitnemål og gjerne attester fra sommerjobber legges inn på www.jobbnorge.no. Våre kvalifikasjonskrav  er videregående kurs II - innen henholdsvis salg og servicefag og IKT og sikkerhet.  Dessuten legger vi vekt på gode karakterer og interesse for de respektive fagområdene, at søkerne kan vise til minimalt med fravær fra skolen, har gode norskkunnskaper, er fleksibel og har positive holdninger. Tiltredelse er i august 2018

For nærmere opplysninger om lærlingeplass, ta kontakt med Merete Granrud på telefon 22777004 eller e-post: merete.granrud@konfliktraadet.no

 

                                                  www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut