ungdommer på idrettsplass web

Av Svein Roppestad

Ingen saker i Konfliktrådet er like, selv om de noen ganger har visse likhetspunkter. Ingen parter er heller ikke like, selv om de også kan ha visse likhetspunkter.

 

Opplæring på brannstasjonen

På en skole på Østlandet utløste to 14-åringer brannalarmen og utførte noe skadeverk. Saken kom til konfliktrådet. Først ble de innkalt til en forsamtale med meklerne og her hadde de en litt likegyldig holdning. Da de kom til selve meklingsmøte møtte de en representant for brannvesenet.  Han fortalte om utfordringene for brannvesenet ved falske alarmer. Ofte medfører det uttrykning og innkalling av ekstramannskaper.

Da de kom til avtalen, ble det enighet om at ungdommene skulle møte hver sin gang på den lokale brannstasjonen for to timers opplæring. Rektor på ungdomsskolen skulle organiserer og koordinere besøket.  Dessuten fikk hver av dem fire batterier til brannvarslere som de skulle bytte hjemme og hos familien før besøket på brannstasjonen.

God tilbakemelding

Tilbakemeldingen fra brannvesenet til Konfliktrådet og skolen er et skoleeksempel på oppfølging av en avtale:

Hei, bekrefter med dette at Roger har oppfylt avtalen som ble inngått på møtet i Konfliktrådet på kommunehuset 1. februar 2018.

Roger ble hentet som avtalt ved skolen og kjørt til brannstasjonen 22.mai. Der ble han tatt i mot av befal og brannkonstablene på vaktlaget. Han var engasjert og en hyggelig gjest å ha på besøk for brannvesenet. Vi gikk igjennom brannvern, arbeidsoppgavene og utstyret brannmannskapene benytter.I tillegg fikk Roger opplæring og testet sine ferdigheter i hjerte/lungeredning, samt bruk av hjertestarter. Både brannkonstablene og undertegnede mener Roger nå har basisferdigheter til å redde liv om det skulle være påkrevet.

Roger ga uttrykk for at han nå forsto sammenhengen og hvilken negativ konsekvens handlingen denne natten hadde for vår beredskap. Han fikk også klar melding fra brannmannskapene om å holde seg unna trøbbel. Gjør han det er han hjertelig velkommen tilbake på besøk en annen gang.

Personlig tilbakemelding

I tillegg skreiv representanten for brannvesenet en personlig tilbakemelding til hver ungdom. 

Til Roger: Takk for besøket og lykke til videre!

Du gjorde god innsats på tredemølla med vekten av røykdykkerflaske og du tok hjerte/lungeredningen kjapt. Går ut i fra at du kommer til å huske 30 kompresjoner og 2 innblåsinger for alltid. Den kunnskapen kan redde liv! Du har også forstått viktigheten av at alle har fungerende røykvarslere, og at du kan og bør bidra til å sjekke den/bytte batteri hos de som ikke er like spreke som deg.

Har du noen gang behov for informasjon om brannforebygging eller andre relaterte temaer er du alltid velkommen til å ta kontakt.

Gjenopprettende prosess

Noen ganger skulle man ønske at alle fornærmede så behovet for en gjenopprettende prosess, også i forhold til lokalsamfunnet på samme måte, men samtidig er alle parter forskjellige.

Dette noe av det som gjør arbeidet i Konfliktrådet spennende.

Tips en venn Skriv ut