Styret og ansatte i Berlin - Lars Otto
Styret og ansatte i Europeisk Forum. Lars Otto Justad ytterst til høyre

Gjennom å møte offeret, stille spørsmål og fortelle om hvilke følger lovbruddet har hatt, skal gjerningspersonen stimuleres til å forstå konsekvensene av egne handlinger og bli oppmuntret til å ta ansvar. Offeret kan få bearbeidet opplevelsen, redusert angst og få innflytelse på avtalen. Det er  hovedessensen i gjenopprettende prosess – som konfliktrådene er hovedleverandør for i Norge. De mest brukte og omtalte formene for gjenopprettende prosess i dag er mekling mellom gjerningsperson og offer.

  

 

Stockholm 2
Lars Otto Justad representerte nylig EFRJ og konflitkrådet på en konferanse i Stockholm i regi av organisasjonen Victim Support Europe.

Representert i styret

Norge utmerker seg også i Europeisk sammenheng – og i mange år har Norge vært representert i styret for Europeisk Forum. Først Siri Kemeny (som også var leder en periode) og nå Lars Otto Justad som til daglig jobber i Konfliktrådet i Buskerud. Han ble valgt inn for to år siden. Justad er ikke i tvil om hva som blir viktig på konferansen som holdes 14. – 16. juni i Tirana, Albania.

-RJ er på sterk fremvekst i Europa og vil bli ytterligere aktualisert gjennom EU sin innføring av et eget direktiv for medlemslandenes arbeid med rettigheter for kriminalitetsutsatte, et direktiv jeg håper også får gjenklang i Norge. Særlig blir årets konferanse viktig for å styrke RJ sin posisjon i landene som ligger østover.

Stor interesse for ungdomsstraffen

- Hva kan Norge bidra med?

-Vi kan bidra med kompetanse. Som den største meklingsinstitusjonen i Europa nyter vi stor respekt der ute. Det er alltid mange spørsmål og en del beundring over hva vi har fått til i Norge og hvordan man kan jobbe for å komme like langt i sitt eget land, så nordmenn er populære samtalepartnere. Ikke minst er det stor interesse for ungdomsstraffen. Den høster både ris og ros der ute og er gjenstand for spennende samtaler.

Lars Otto Justad er en av ni personer i styret fra ulike land i Europa. Europeisk forum består av et styre, et sekretariat og medlemmene. Sekretariatet består av fire medarbeidere og har sete i Belgia, ved universitetet i Leuven.

                                                        www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut