Sekretariatet for konfliktrådene

post@konfliktraadet.no

Besøksadresse: Møllergata 16, 0179 Oslo

Postadresse: Postboks 2110 Vika, 0125 Oslo

 

Telefon 22 77 70 01

  Konst. Direktør  Sigrid Bay 22 77 70 03 90 18 68 47
  Ass. Direktør Siri Kemény 22 77 70 07 97 55 37 76
  Informasjonssjef Gro Jørgensen 22 77 70 17 91 88 45 71
  Konst. Avdelingsdirektør, fag og KFK Torunn Højdahl 22 77 70 78  92 03 52 59
  Avdelingsdirektør, adm Terje Eimot 22 77 70 05 95 11 37 11
  Seniorrådgiver, fag Gro Rossland 22 77 70 10 91 75 07 34
  Seniorrådgiver, fag Karen Kristin Paus 22 77 70 14 48 00 79 72  
  Nasjonal koordinator, fag Ketil Leth Olsen 22 77 70 18 91 88 09 50
  Seniorrådgiver, KFK Catharina Borchgrevink 22 77 70 77 91 16 10 64
  Seniorrådgiver, adm. Merete Granrud 22 77 70 04 97 55 37 75
  Seniorrådgiver, lønn/regnskap Ove Lillekroken 22 77 70 06 97 55 37 78
  Lærling, adm. Saba Arif 22 77 70 75 98 35 74 88
  Rådgiver, adm. Misha Hussain Qureshi 22 77 70 09 46 65 50 15
         
  Seniorrådgiver IKT. Stian Christiansen 22 77 70 13 97 55 37 31
  Seniorrådgiver/jurist, fag Hanne Martinusen   47 95 58 03
  Seniorrådgiver/jurist, vikar, fag Marte Trægde Hauger 22 77 70 81 97 02 37 07
  Seniorrådgiver/jurist, fag Frøydis Heyerdahl 22 77 70 16 99 01 33 09
  Seniorkonsulent, adm. Amanda Ha Doan 22 77 70 21 95 96 14 54
  Rådgiver/arkivansvarlig, adm. Marte Harby Brochmann 22 77 70 23 97 67 04 06
  Førstekonsulent, vikar, adm. Vibeke Jessen 22 77 70 76  
  Seniorrådgiver, fag Barbara Busic 22 77 70 15 95 94 75 37
  Seniorrådgiver, KFK Knut Skedsmo 22 77 70 28 47 89 61 76
  Seniorrådgiver, KFK Sonja Iren Eidissen 22 77 70 26  
  Lærling, IKT Daniel Mahder Redai 22 77 70 22  
  Seniorrådgiver, KFK Anja Bakkeli 22 77 70 19 46 54 30 34
  Seniorrådgiver, adm. Helene Støversten 22 77 70 11 45 63 69 68
  Seniorrådgiver, KFK      

 

Sekretariatet for konfliktrådene er konfliktrådenes sentrale administrasjon (direktorat). Kontoret dekker faglige utvikling og administrative  oppgaver. Konfliktrådene er underlagt Justisdepartementet.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven og tilhørende forskrift
 
Tips en venn Skriv ut