Lise web 3

Konfliktrådet svarer Riksadvokaten

Konfliktrådet støtter Riksadvokaten på at det tar for lang tid fra kriminell handling til straffegjennomføringen av ungdomsstraff starter, at det bør sees på muligheten av å kombinere ungdomsstraff med mer kontrollerende reaksjoner – og at ungdommen i mange tilfeller ikke vet nok om hva de sier ja til når de samtykker til ungdomsstraff.

Nakenbilde og mobil

16-årig jente i konfliktrådet: Han delte bildene, min verden raste sammen

Et bilde av en person i en privat situasjon kan deles mange tusen ganger videre uten at avsender av bildet har mulighet til å gjøre noe. Flere fornærmede som har fått nakenbildene sine delt videre fra andre forteller om en hverdag som er preget av angst, mobbing, høyt fravær på skolen og en følelse av å stå alene. Konfliktrådet legger til rette for møter mellom parter i slike saker.

ingress konkurranse

Her er de riktige svarene

Mange svarte på vår spørrekonkurranse om konfliktrådet under Arendalsuka - og ikke alle visste at aldersgrensa for å bli mekler er 18 år, at voldssaker topper saksstatistikken og at konfliktrådene i landet hadde tilsammen 694 nabokonflikter i fjor.Visste du det? Eller var svarene en overraskelse? 

IMG_5341

Riksadvokaten om unge lovbrytere

På konfliktrådets arrangement under Arendalsuka, var det mange som kom med sine vurderinger av hva som nytter for å få unge lovbrytere til å stoppe med kriminalitet. Riksadvokat Tor Aksel Busch var «med» på video – og her er hans svar. Riksadvokaten har blant annet stor tro på det som skjer når lovbrytere møter dem som ble utsatt for kriminaliteten – virkningen av gjenopprettende prosesser.

Avtale etter svindel

Noen møtes i konfliktrådet etter svindel og bedrag på nettet

Har du blitt svindlet ved kjøp via nettet? Kjøp og salg mellom privatpersoner og firmaer på nett kan by på ubehagelige situasjoner. Den andre personen var jo tillitsvekkende og hyggelig. Du følte at du kunne stole på vedkommende og dialogen gikk så greit. Men så viste det seg at du ble lurt og du kan føle deg irritert, dum og såret som egentlig burde visst bedre. Noen av disse sakene havner i konfliktrådet.

vold - web ingress

-Fengsel hadde ødelagt alt

17 åring er glad for ungdomsoppfølging

- Jeg ville ikke sitte i fengsel. Fengsel hadde ødelagt alt. Da hadde jeg gitt opp på alt og fortsatt å være en drittunge. Da står alt på rullebladet og det er ingen vei tilbake. En annen motivasjon er at jeg vil være en god sønn for moren min. Gjennom straffen så har vi fått et nærmere forhold. Nå hører jeg på henne og hun har vært med i oppfølgingsteamet.

Lise web 2[1]

Antall ungdomsstraffer fordoblet - viser halvårstallene

Det har vært en fordobling av antall ungdommer som idømmes ungdomsstraff. Det viser halvårstallene fra konfliktrådet – sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

til fb-kommentar

Jovisst - ungdomsstraff virker...

Kommentar til debatten om ungdomskriminalitet

Ungdomskriminaliteten i Oslo er gjenstand for mange medieoppslag og reaksjoner fra politikere og andre. Ungdomsstraffen er blitt et tema – og vi har sett uttalelser om at ungdomsstraff kanskje virker mot sin hensikt, at det er straffefrihet og at ordningen ikke fungerer godt nok. Vi i konfliktrådet som administrerer ungdomsstraffen kjenner oss ikke igjen i alle karakteristikkene av de forholdsvis ferske straffereaksjonene.

Konfliktråd i fengsel med skrift web[1]

Alle domfelte skal få tilbud om gjenopprettende prosess

Gjenopprettende prosess i konfliktrådet er en statlig tjeneste som alle kan benytte, også de som er under straffegjennomføring. Flere konfliktråd har i flere år hatt nært samarbeid med fengsel og kriminalomsorg, men nå reguleres dette i egne retningslinjer slik at straffegjennomføringsloven som fastslår «Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen» blir en  realitet over hele landet. 

bare nettet med tittel

300 deltakere fra 50 land diskuterte gjenoppretting

Er sakene i konfliktrådet for alvorlige til at de kan håndteres av lekmeklere – eller er tida inne for profesjonelle meklere? Oppfyller fengslene det meste – utenom å gi de innsatte verktøy for å endre sin livsførsel når de kommer ut?  Når det er barn som står bak overgrep mot andre barn, hvordan bør det håndteres? Hva er forskjell på unnskyldning og tilgivelse? Konferansen i Tirana som ble arrangert for tiende gang av European Forum for Restorative Justice (RJ) dro opp mange spørsmål som ble diskutert i plenum av de ca. 300 deltakerne – eller i små grupper. Se video https://vimeo.com/275596732