Lyst på nye utfordringer i nord?

Konfliktrådet i Salten og Helgeland avd. Bodø søker etter nye meklere i kommunene Bodø, Fauske, Meløy. Konfliktrådet i Salten og Helgeland avd. Mosjøen søker etter nye meklere i kommunene Nesna, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode. Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet i Salten og Helgeland har i dag 45 meklere.

 Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

 Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet. Vervet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

 Søknadsfrist 15.mars 2018.

For nærmere informasjon eller spørsmål, ta kontakt;

Salten: tlf. 22 77 72 25 eller e-post salten@konfliktraadet.no

Helgeland: tlf. 22 77 74 20 eller e-post helgeland@konfliktraadet.no

Søknadsskjema finner du her:

http://www.konfliktraadet.no/soeknad-paa-verv-som-meklar-i-konfliktraadet.316257.no.html

Tips en venn Skriv ut