Svein sønn

Konfliktrådet bruker mekling og dermed dialog – slik at de som møtes ansikt til ansikt får innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser. Samtalen blir litt annerledes og kanskje mer konstruktiv når det er med en mekler som ikke er dommer eller terapeut, men kun er der for å lede prosessen, stille spørsmål og hjelpe partene til å se om det er noen mulighet for felles avtale. Konfliktråd er frivillig og er en gratis statlig tjeneste. 22 konfliktråd i landet med 550 meklere gjør at de fleste meklingsmøter holdes i partenes hjemkommune.  Det tar 2-3 uker fra saken meldes inn til møtet avholdes.

Gjenopprettende prosess

Konfliktrådet jobber etter prinsippet om Restorative Justice (RJ) som er «gjenopprettende prosess» på norsk. Hensikten er å gjenopprette mest mulig av den skaden som er oppstått. Det kan skje ved at partene møter hverandre og blir enige. Konfliktrådet har to bein å stå på – den ene er lovbrudd som kommer fra politiet – og da er det saker som omhandler vold, trusler, innbrudd, skadeverk, mobbing og tyverier.  Gjerningspersonen møter offeret, snakker om det som har skjedd, hvordan situasjonen er i dag – og tiltak for å kunne reparere skaden. Det kan være alt fra økonomiske avtaler, til arbeidsavtaler og forsoningsavtaler.

I sivile saker kan hvem som helst kontakte konfliktrådet som igjen tar kontakt med den andre parten og spør om han/hun kan tenke seg å møte. Sivile saker kan være uenighet i forhold til naboer, familie, arbeidsplassen eller andre. Sakene kan dreie seg om veier, snømåking, støy, lukt, rykter, trær, sjikanerende oppførsel, ødeleggelser og mye mer.

Ingen vinnere eller tapere

Konfliktrådene har 7000 - 8000 saker i året. Brukerundersøkelser viser at de fleste er godt fornøyd med det de får ut av møtet – som ledes av en eller to meklere. I møtet får alle mulighet til å fortelle om sine opplevelser, reaksjoner og følelser rundt det som er skjedd. Det er partene selv – og ikke mekleren – som kommer med forslag til hva som skal stå en eventuell avtale. I sivile saker kan partene avtale en angrefrist dersom de ønsker det – eller de kan avtale å møtes flere ganger. I straffesaker er det en ukes angrefrist på avtalen.  Der «jussen» har regler og dommere, så er det partene i meklingsmøtet selv som ser på muligheten for å bli enige. Ved at de eventuelt blir enige om en avtale, så kåres ingen vinnere eller tapere – og det ofte blir lettere å forholde seg til hverandre i framtida.

                                                     www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut