Ledig verv som konfliktrådsmekler i Vesterålen

Er du en samfunnsengasjert person med lyst på nye utfordringer?

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling og stormøter som metode. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet for å løse saken med bistand fra en mekler.

Meklerne oppnevnes i et verv for 4 år, og det er ønskelig med meklere i alle aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år og ha plettfri vandel. Ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper, som evnen til å takle mellommenneskelige problemer, evnen til å være upartisk, samt ha tillit i lokalsamfunnet.

Vi søker etter personer som har interesse for og tid til vervet. Søkere med annen etnisk bakgrunn og gode norskkunnskaper oppfordres til å søke. Det er ønskelig med bosted på Sortland. Godtgjørelse etter fastsatt timesats, for tiden kr. 195 pr. time.  Meklingen foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid. Obligatorisk opplæring og veiledning vil bli gitt. Nye meklere gjennomgår konfliktrådets egen opplæring.

For å få en bedre kjønnsbalanse i vårt meklerkorps,oppfordres menn til å søke.

For mer informasjon, ta kontakt med konfliktrådet i Midtre Hålogaland iren.nilsen@konfliktraadet.no  tlf: 22 77 71 66 / 95 27 90 83.

Søknadsskjema finner du på http://www.konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

Søknadsfrist 15. mars 2018

Tips en venn Skriv ut