En mekler må forholde seg til mange typer konflikter....

Konfliktrådsmekler Marianne Kaasa blir intervjuet i sb.no. Hun snakker om alle type saker som hun må forholde seg til ved meklingsbordet. Alt fra lovbrudd til ektepar som får trøbbel i samlivet. -I motsetning til advokater og rettsvesen tar vi utgangspunkt i hva paret selv ønsker, ikke lover og regler. Vårt mål er at konflikten skal løses på en smidig måte for alle parter, sier Kaasa.

Med innsatte inne

Sterke møter med kvinner i fengsel

-Vi ser mennesket og ikke dommen eller den kriminelle fortiden. Det er viktig å skjønne deres sorg over tapte relasjoner – og angeren over den kriminelle handlingen de har begått.  Det sier meklerne som har jevnlige møter i kvinnefengslet i Vestfold.

Agron jpg

Kjøp og salg via nettet kan bli dyrt...

 Det at noen har en gjenstand til salgs til en rimelig pris, mens andre trenger en gjenstand som er til salgs på nett, burde være en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Likevel oppstår konflikter ved privat salg/bruktkjøp på nett. Konfliktrådet er en av instansene som merker en økning i uenigheter eller mislighold av inngåtte avtale om privatsalg på nett.

ILA

Konfliktrådet informerte forvaringsdømte på Ila

Et lovbrudd har konsekvenser utover dem som er direkte involvert i den kriminelle handlingen. Det er mye dårlig samvittighet innenfor fengselsmurene. Konfliktrådet kan legge til rette for møter mellom de innsatte og dem de ønsker å møte. For å informere om den muligheten blir konfliktrådet invitert til ulike fengsler. Sist uke var det temadag på Ila.

Helge foredrag

RJ-uka markert i Norge - og Europa

Hva betyr Restorative Justice? Begrepet som er oversatt til norsk som gjenopprettende prosess var gjenstand for ulike markeringer over hele Europa denne uka. I Norge er konfliktrådene hovedleverandør av gjenopprettende prosess og flere steder var det arrangementer med filmer, diskusjoner og informasjon. Det handler om hvordan partene i en konflikt selv kan involveres slik at mest mulig av skaden kan «repareres.»  Det kan være ungdomsgjengen som rydder opp etter skadeverk, naboene som løser krangelen ved sammen å lage «husregler» -  eller ungdommen som får redusert angsten ved å høre beklagelsen fra han som slo han ned på byen nattestid.

skadeverk - tagging web 2

Konfliktråd kan bistå i skole-konflikter

Skolen løser konflikter hver dag hele året. Ansatte og elever er opplært i konflikthåndtering. Sanksjonene er klare ved brudd på reglementet. Noen skoler har gjenopprettende prosesser i sin «verktøykasse» for konflikthåndtering.  Men når, og på hvilken måte velger skoler å benytte seg av konfliktrådets tjenester?

IMG_5342

-Ungdomsstraff – et tiltak i rett tid

Klar tale fra riksadvokaten:

-Vi har sett en dramatisk endring av straffenivået i Norge de siste ti årene. Mens en full ungdom som forgrep seg på ei full jente fikk 120 dagers fengsel for få år siden, så vil den samme handlingen gi fire års fengsel om kort tid. Innføringen av ungdomsstraffen har nærmest vært en forutsetning for at vi kunne komme med de nødvendige straffeskjerpelsene, sa riksadvokat Tor-Aksel Busch da han snakket til deltakerne på Justisdepartementets erfaringskonferanse om ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

snø 029

Med vinter kommer snø-konfliktene

Vinteren har meldt sin ankomst flere steder i landet. Type nabokonflikter er sesongbetont, og når kuldegradene setter inn handler ofte konfliktene om snø.  Noen naboer kontakter konfliktrådet og opplever at samtalen med en upartisk mekler blir mer konstruktiv enn om de kun snakkes ved gjerdet – eller snøfonna.  Konfliktrådet har god erfaring med at mange finner fram til løsninger.

Mekler i Bergen som flyr hjem fra syden

Fra Spania til Bergen for å mekle

Hordalandsmekler Arne Engelsen bor store deler av året i Spania og pendler mellom Alicante og Bergen for å mekle konfliktrådssaker. Den tidligere lederen i Bergen fengsel og for Siviltjenesteadministrasjonen ved Hustad leir har fortsatt like stor glød for meklergjerningen etter mange år med pendling. -Jeg gleder meg alltid veldig til å komme i gang igjen med meklingen etter et Spaniaopphold, forteller Arne Engelsen som synes det er «ekstra kjekt» å sitte på flyet og vite at det er saker som venter på han hjemme i Bergen.    

Madsen, dansk ingress

Ofre for overgrep kan trenge svar på hvorfor det skjedde

Ingen skal tvinges til å møte sin overgriper, men ingen skal heller bli nektet muligheten til møtes dersom det er ønskelig for begge parter.