Lise web 2[1]

Antall ungdomsstraffer fordoblet - viser halvårstallene

Det har vært en fordobling av antall ungdommer som idømmes ungdomsstraff. Det viser halvårstallene fra konfliktrådet – sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

til fb-kommentar

Jovisst - ungdomsstraff virker...

Kommentar til debatten om ungdomskriminalitet

Ungdomskriminaliteten i Oslo er gjenstand for mange medieoppslag og reaksjoner fra politikere og andre. Ungdomsstraffen er blitt et tema – og vi har sett uttalelser om at ungdomsstraff kanskje virker mot sin hensikt, at det er straffefrihet og at ordningen ikke fungerer godt nok. Vi i konfliktrådet som administrerer ungdomsstraffen kjenner oss ikke igjen i alle karakteristikkene av de forholdsvis ferske straffereaksjonene.

Konfliktråd i fengsel med skrift web[1]

Alle domfelte skal få tilbud om gjenopprettende prosess

Gjenopprettende prosess i konfliktrådet er en statlig tjeneste som alle kan benytte, også de som er under straffegjennomføring. Flere konfliktråd har i flere år hatt nært samarbeid med fengsel og kriminalomsorg, men nå reguleres dette i egne retningslinjer slik at straffegjennomføringsloven som fastslår «Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen» blir en  realitet over hele landet. 

bare nettet med tittel

300 deltakere fra 50 land diskuterte gjenoppretting

Er sakene i konfliktrådet for alvorlige til at de kan håndteres av lekmeklere – eller er tida inne for profesjonelle meklere? Oppfyller fengslene det meste – utenom å gi de innsatte verktøy for å endre sin livsførsel når de kommer ut?  Når det er barn som står bak overgrep mot andre barn, hvordan bør det håndteres? Hva er forskjell på unnskyldning og tilgivelse? Konferansen i Tirana som ble arrangert for tiende gang av European Forum for Restorative Justice (RJ) dro opp mange spørsmål som ble diskutert i plenum av de ca. 300 deltakerne – eller i små grupper. Se video https://vimeo.com/275596732

panelet

Konfliktrådet deltok på bystyre-høring om ungdomskriminalitet

-Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i regi av konfliktrådet har vært en riktig og viktig straffereaksjon for ungdom som er på vei inn i voksenlivet. Målet er å gjøre dem i stand til å endre sin livsførsel. To av tre unge lovbrytere gjennomfører ungdomsplanen, slo leder i Konfliktrådet i Oslo og Akershus Ellen Ystgaard Tjemsland, fast fra talerstolen i Oslo Rådhus. Konfliktrådet var en av flere som mandag 18. juni var invitert inn på høringen om ungdomskriminaliteten i hovedstaden.

ungdommer på idrettsplass web

Utløste brannalarm, fikk opplæring på brannstasjonen

To ungdommer utløste brannalarmen på en skole, og i Konfliktrådet møtte de en representant for brannvesenet som gjorde en innsats utover det vanlige.

program Albania

Stort respekt i Europa for Norge som meklingsinstitusjon

Restorative Justice (RJ) - gjenopprettede prosess på norsk -  har til hensikt å gjenopprette mest mulig av den skaden offeret er blitt utsatt for gjennom den kriminelle handlingen. For 10. gang arrangerer European Forum for Restorative Justice konferanse med RJ som hovedtema. Norge – som er et foregangsland her – deltar med workshop og innlegg.

nabo-web - ingress

Råd før den store nabokrangel-helga

Når 1. mai sammenfaller med en helg, er det ekstra mange som vil stelle i hagen og på eiendommen sin. Hos forsikringsselskapene er denne langhelga kjent som den store nabokrangel-helga!

BLOMSTER

Opptak fra Vårseminaret - tilgjengelig på you tube

Konfliktrådets vårseminar der vi stilte spørsmålet "Er det personlige møtet utdatert?" trakk mange tilhørere som fikk høre engasjerte foredrag av blant andre Likestilling - og diskrimineringsombud  Hanne Bjurstrøm og riksadvokat Tor Aksel Busch.

Ønsker du å høre opptaket fra Vårseminaret som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 24. april - så finner du det her:

MaxEmanuelson_J6A4980

Mobbing på skoleveien

Mobbing er ikke noe ukjent og flere slike saker havner i Konfliktrådet. På en skolevei et lite tettsted i landet var mange gutter fra 12-15 år involvert. Det har gått så langt at et par av guttene ikke tør å ta skolebussen og heller ikke tør å gå ut i frikvarteret.